सञ्चालक समिति

          सहकारीको सहकारीको ऐन तथा नियमावली अनुसार संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन तथा विकासका लागि आवश्यक भावी योजना, नीति तथा नियम तर्जुमा गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यन्वयन गराउने एवम् आफ्ना सदस्यहरूलाई संस्थाको गतिविधिहरूको जानकारी गराउने आदि कार्यका लागि देहायबमोजिमका पदाधिकारीहरू रहेको एक सञ्चालक समिति तथा उप समितिहरूको गठन गरिएको छ ।

Borrow - Loan Company Website Template

श्री उमेश प्रसाद श्रेष्ठ

अध्यक्ष
Borrow - Loan Company Website Template

श्री राजेन्द्र थापा

उपाध्यक्ष
Borrow - Loan Company Website Template

डा. राजेन्द्र कुमार घिसिङ

कोषाध्यक्ष
Borrow - Loan Company Website Template

श्री मिलन खतिवडा

सचिव
Borrow - Loan Company Website Template

श्री अजय नारायण प्रधान

सदस्य
Borrow - Loan Company Website Template

श्री श्याम महर्जन

सदस्य
Borrow - Loan Company Website Template

श्री सुवास गडतौला

सदस्य
Top