मुद्दती बचत खाता

अवधि मासिक ब्याज त्रैमासिक ब्याज अर्धवार्षिक ब्याज बार्षिक ब्याज एकमुष्ठ लिंदा
१ वर्ष १२.० १२.५ १३.० - १३ं.५
२ वर्ष १२.५ १३.० १३.५ १४.० १४.५
विशेषताहरूः
  • न्यूनतम रु.१०,०००/–बाट खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
  • यो मुद्दती खाताको अवधि समाप्त भएपछि खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
  • खाता सञ्चालन गरेको एक महिनापछि मुुद्दती कार्ड धितो राखी प्राप्त गरेको ब्याजमा तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याजमा तिरी ९० प्रतिशतसम्म रकम झिक्न सकिने छ ।

Top