कर्जा लगानी

कर्जा शीर्षक मासिक साँवा र व्याज
व्यक्तिगत जमानत कर्जा १७.०%
व्यापारिक कर्जा (धितो) ८.०%
कृषि कर्जा (धितो) १६.५%
घर निर्माण, खरिद÷जग्गा खरिद कर्जा (धितो) १७.०%
हायर पर्चेज कर्जा १९.०%
शैक्षिक कर्जा १६.५%
अन्य (धितो) १७.०%

Top